interesne dejavnosti

Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev s poudarkom na kakovosti izvedbe. Učenci v okviru interesnih dejavnosti zadovoljujejo lastne potrebe, razvijajo miselne procese, pridobljena znanja usmerjajo v odgovorna ravnanja, se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo, razvijajo spoštovanje do sebe in drugih, razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine, presegajo meje med obveznim in razširjenim programom, povezujejo teorijo s prakso, spoznavajo poklicne interese in možnosti izrabe prostega časa.

Pri izvajanju interesnih dejavnosti upoštevamo naslednja načela:  načelo učenčevega interesa, načelo prostovoljnosti, načelo soustvarjanja, načelo spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti, načelo prehajanja, načelo vseživljenjskosti, načelo povezovanja, načelo sodelovanja, načelo (samo)vrednotenja.

Interesne dejavnosti so organizirane v popoldanskem času, od 14.15 do 15.00 ali po dogovoru (PS). Učenec, ki se prijavi v določeno interesno dejavnost, jo mora redno obiskovati. Na koncu šolskega leta učenci za redno obiskovanje prejmejo potrdilo o sodelovanju.

Razred Ime krožka Učitelj
1. Športni krožek: Gibalne igre Turk Mateja
1. Športni krožek: Igre z žogo Zorko Maruša
1. Plesni krožek Kmecl Maja
1. Pravljični krožek Breznik Lea
1. Lutkovni krožek Ulaga Lidija
1. in 2. Slavčki – otroški pevski zbor Skrbinek Tjaša
1. in 2. Logična pošast Iršič Eva
1. in 2. Ustvarjalne delavnice Podgoršek Sanja
2. Športni krožek: Šport od A do Ž Voršič Lidija
2. Športni krožek: Rokomet Milovac Petar
2. Orfova glasbena skupina Mikic Šega Lidija
2. Plesni krožek Jeran Darja
2. Pravljični krožek Galič Petra
2. Ustvarjalne delavnice Mesojedec Simona
3. Športni krožek: Igre z žogo Kalar Uroš
3. Športni krožek: Gimnastika Braček Tatjana
3. Slikarski krožek Jelen Lilijana
3. Šah Čede Jani
3. Lutkovni krožek Rojc Tanja
3. Ročnodelski krožek Podbregar Romana
3. in 4. Otroški pevski zbor Heiligstein Darja
3. in 4. Družabne igre Flis Marta
4. Tehnični krožek Pančur Gregor
4. Kuharski krožek – 1 Škorjanc Gril Andreja
4. Kuharski krožek – 2 Hrastnik Karmen
4. in 5. Vesela šola Heiligstein Darja
4. in 5. Šah Čede Jani
4. in 5. Dramski krožek Bevc Alja
4. in 5. Atletika Brešan Tanja
PS Mladinski pevski zbor (5.–9. r.) Jakop Patricija
PS Dramski krožek (7.–9. r.) Kožel Olga ; Hrastnik Mateja
PS Likovni krožek (6.–9. r.) Jelen Lilijana
PS Šolska glasbena skupina (4. – 9. r.) Oset Peter
PS Tehnični krožek (5.–9. r.) Šteger Milica
PS Liga malega nogometa (6.–9. r.) Šarman Sandi
PS Logika (6.–9. r.) Škrabe Tina
PS Ustvarjalne delavnice (6.–9. r.) Žgajner Tea
PS Planinski krožek (1.–9. r.) Mikic Šega Lidija
PS Francoščina (9. r.) Farčnik Urška
PS Foto krožek (7.–9. r.) Kalar Uroš
PS Vesela šola (6.–9. r.) Heiligstein Darja