6. razred

torek, 25. 9. 2018: naravoslovni dan: »Naravoslovne delavnice«

Na naravoslovnem dnevu, se bodo učenci udeležili štirih zanimivih delavnic, v sklopu katerih bodo izdelali poenostavljen model robotske roke, plovilo, ki potuje na zračni blazini in mini raketo, ki jo bodo lahko s pomočjo mini kemijske čarovnije (uporabili bodo snovi dosegljive skoraj v vsaki kuhinji) izstrelili proti nebu. Pripravili bodo tudi zmes, ki ima posebne lastnosti, skušali bodo ugotoviti, katere so te posebne lastnosti in nato poizkusili določiti tako razmerje snovi, ki jih potrebujejo za pripravo, da bodo posebne lastnosti zmesi prišle najbolj do izraza. Za aktivno udeležbo na dnevu dejavnosti učenci potrebujejo pisalo, škarje in lepilni trak (salotejp).

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12:45.

Učenci naj bodo na zbirnem mestu 10 minut pred pričetkom.

sreda, 26. 9. 2018: tehniški dan: »Promet«

Učenci 6.razredov so razdeljeni v pet skupin. Učenci potrebujejo trdo podlago za pisanje, list papirja, svinčnik, radirko, barvice in ravnilo. Učenci bodo opazovali in šteli promet v okolici šole ter statistično obdelali te podatke. Na poligonu na šolskem igrišču bodo s kolesom opravili spretnostno vožnjo s kolesom. Na temo o prometu bodo tekmovali v kvizu. V primeru slabega vremena bodo namesto poligona izdelovali makete križišč v okolici šole. V tem primeru morajo biti zaradi terenskega opazovanja primerno oblečeni in obuti in imeti s sabo palerino ali dežnik.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12:45.

Učenci naj bodo na zbirnem mestu 10 minut pred pričetkom.

četrtek, 27. 9. 2018: tehniški dan: »Vrste lesa«

Učenci se bodo ob 8.15 z avtobusom odpeljali v Nazarje, kjer si bodo ogledali Muzej lesarstva. V prvem delu se si bodo ogledali razne vrste lesa, spravilo lesa nekoč in danes ter predelavo lesa. V drugem delu pa se bodo podali v spremstvu okrajnega logarja na gozdno učno pot na kateri se bodo seznanili z vrstami lesa in gospodarjenjem v gozdu. učenci naj imajo primerno obutev za hojo v gozdu in dežnik v primeru slabega vremena.

Pričetek ob 8.15, zaključek ob 13.00.

Učenci naj bodo na zbirnem mestu 10 minut pred pričetkom.

7. razred

torek, 25. 9. 2018: tehniški dan: »Izdelki iz umetne mase«

Učenci 7. razredov bodo na tehničnem dnevu spoznali štiri različne vrste umetnih mas ter štiri različne vrste obdelave le-teh. Učenci bodo razdeljeni v štiri skupine, skupine se bodo vsako uro zamenjale – krožile. Vsak učenec bo v vsaki izmed delavnic izdelal en del merilnika vetra. Na zadnji delavnici ga bodo tako le še sestavili in zlepili. Vsaka delavnica bo trajala eno uro. Skoraj ves material imajo učenci v svojih delovnih gradivih za tehniko. Pri izdelavi spoznajo nove postopke za obdelavo umetnih mas npr. globoki vlek. Pri delu upoštevajo varnost pri delu.

Potrebščine: gradivo (oranžna škatla), škarje, ravnilo, svinčnik, zvezek in DZ za tehniko, barvice.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12:45.

Učenci naj bodo na zbirnem mestu 10 minut pred pričetkom.

sreda, 26. 9. 2018: naravoslovni dan: »Akvarij in Center eksperimentov«

Učenci bodo obiskali Center eksperimentov Maribor, kjer se bodo udeležili naravoslovne delavnice, nato pa samostojno izvajali različne zanimive naravoslovne poskuse. Nato bodo obiskali še Akvarij – Terarij Maribor, kjer bodo ob vodenem ogledu spoznavali zanimiv podvodni svet z množico morskih in sladkovodnih organizmov, poleg tega pa še različne vrste kač, kuščarjev in drugih živali.

Zbor učencev pred šolo je ob 8.00. odhod avtobusa pa ob 8.10 uri. S seboj imejte manjši nahrbtnik, trdo podlago za pisanje, svinčnik in radirko in v primeru dežja, manjši dežnik.

Pričetek ob 8:00, zaključek ob 14:00.

Učenci naj bodo na zbirnem mestu 10 minut pred pričetkom.

četrtek, 27. 9. 2018: naravoslovni dan: »Gozd in celinske vode«

Odpravili se bomo v okolico šole in tam spoznavali značilnosti različnih vodnih ekosistemov in gozda ter  značilne rastline in živali teh življenjskih okolij. Delali bomo v skupinah, svoja opažanja boste zapisali na delovne liste, ki jih boste doma uredili in nalepili v zvezek. Tako si boste pridobili prvo oceno pri predmetu Naravoslovje. Primerno se oblecite in obujte, saj bodo tla dopoldan še rosna. S sabo imejte trdo mapo za shranjevanje materiala in za podlago za pisanje ter pisalo.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12:45.

Učenci naj bodo na zbirnem mestu 10 minut pred pričetkom.

8. razred

torek, 25. 9. 2018: tehniški dan: »Izdelek iz kovine«

Učenci bodo izdelovali svečnik iz različnih kovin (baker, aluminij, pocinkana pločevina) in lesa (vezana plošča). Pri izdelovanju bodo spoznali različne obdelovalne postopke kot so: načrtovanje, zarisovanje, rezanje, vrtanje, tepanje, piljenje, žaganje, kovičenje, lotanje, vijačenje… Učenci potrebujejo za izdelavo svečnika gradiva, ki jih potrebujejo pri pouku tehnike in tehnologije, zato jih morajo na dan dejavnosti prinesti v šolo.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12:45.

Učenci naj bodo na zbirnem mestu 10 minut pred pričetkom.

sreda, 26. 9. 2018: naravoslovni dan: »Merjenje v fiziki«

Učenci 8. razreda bodo imeli v okviru dnevov dejavnosti naravoslovni dan z naslovom: Merjenje v fiziki. Fizika je veda, ki temelji na merjenjih. Vsa važnejša fizikalna dognanja in zakoni temeljijo na izvajanju in na ustreznem razumevanju meritev. Tudi vsako novo odkritje je treba preveriti z meritvami. Vsaka količina v fiziki je podana z merilnim postopkom in enoto. V okviru naravoslovnega dne se bodo učenci sami preizkusili v merjenju različnih fizikalnih količin: dolžina, ploščina, prostornina, čas in masa. Delo bo potekalo v štirih skupinah, kar pomeni, da bodo vsi učenci delali v štirih različnih učilnicah in tako spoznali veliko novih tehnik in postopkov merjenja. V vseh skupinah bodo učenci ponovili merske enote, pretvarjali merske enote, pravilno zapisovali izmerjene vrednosti, kritično vrednotili in ocenjevali dobljene rezultate, presojali smotrnost posameznih merilnih tehnik, izračunavali določene fizikalne količine in risali grafe odvisnosti fizikalnih količin.

Namen dneva dejavnosti je utrjevanje učne snovi fizike iz poglavja o merjenju, razvijanje eksperimentalnih veščin in tehnik ter navajanje na samostojnost, natančnost in iznajdljivost. Znanje, ki ga bodo pridobili v okviru dneva dejavnosti, jim bo koristilo pri pouku fizike in tudi pri ostalih naravoslovnih predmetih.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12:45.

Učenci naj bodo na zbirnem mestu 10 minut pred pričetkom.

četrtek, 27. 9. 2018: tehniški dan: »Domača obrt«

Učenci se bodo na prvi delavnici naučili izdelovali rože iz krep papirja, na drugi delavnici bodo spoznali tehniko vezenja čestitk s sukancem, na tretji delavnici bodo izdelovali darilne škatlice iz valovite lepenke, na četrti delavnici pa se bodo lotili izdelave tradicionalne slovenske sladice, jabolčnega zavitka.

Pripomočki, ki jih učenci ta dan potrebujejo: kuhinjska krpa, predpasnik, škarje in lepilo.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12:30.

Učenci naj bodo na zbirnem mestu 10 minut pred pričetkom.

9. razred

torek, 25. 9. 2018: tehniški dan: »Energija«

Učenci 9. razreda se bodo v okviru dneva dejavnosti (tehniški dan) seznanili z različnimi oblikami energije in energijskih pretvorb. Prvi del dneva dejavnosti bo potekal tako, da bodo učenci obiskali interaktivni multimedijski center Svet energije v Krškem, ki ga je v letu 2011 ustanovila družba GEN energija d.o.o. Center obiskovalcem omogoča poglobljeno potovanje v svet energije in energetike. Podaja celovite in strokovno utemeljene informacije: o pomenu energije in njene rabe v vsakdanjem življenju, tehnologijah proizvodnje električne energije ter njenih gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikih. Center je zasnovan tako, da je v pritličju celovita interaktivna razstava o energetiki in energiji, v kletnih prostorih pa je eksperimentalnica, v kateri učenci samostojno izvajajo različne poskuse s področja elektrotehnike, magnetizma, elektrostatike in drugih vsebin, povezanih z elektriko. Drugi del dneva bo zajemal krajši ogled Jedrske elektrarne Krško, kjer se bodo učenci seznanili z osnovnimi podatki o izkoriščanju jedrske energije. Tretji, zadnji del dneva dejavnosti, bo vodeni ogled Hidroelektrarne Brežice. Namen dneva dejavnosti je spodbujanje razumevanja vloge obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in trajnostne proizvodnje električne energije pri odgovornem odločanju o naši energetski prihodnosti.

Pričetek ob 7.30, zaključek ob 13.00.

Učenci naj bodo na zbirnem mestu 10 minut pred pričetkom.

sreda, 26. 9. 2018: tehniški dan: »Poklicno usmerjanje«

Učenci se zberejo v učilnici ob 13.30, tisti, ki imajo kosilo, pridejo v šolo prej. Učenci bodo v treh delavnicah dobili informacije o vpisu v srednjo šolo, o štipendijah in rokovniku za to šolsko leto. Izpolnjevali bodo vprašalnik o poklicni poti in računalniški program Kam in kako. Po končanih delavnicah si bodo skupaj s starši ogledali predstavitve različnih srednjih šol naše regije, kjer bodo imeli možnost pridobiti informacije o posamezni srednji šoli.

Učenci potrebujejo zvezek dni dejavnosti in pisalo.

Pričetek ob 13.30, zaključek ob 17.30.

Učenci naj bodo na zbirnem mestu 10 minut pred pričetkom.

četrtek, 27. 9. 2018: naravoslovni dan: »Prva pomoč«

Preživetje človeka, ki je doživel hudo nesrečo ali zastoj srca je pogosto odvisno od tega, ali mu ljudje, ki se prvi znajdejo ob njem, znajo pomagati. Zato je prav, da je vsak od nas usposobljen, da nudi sočloveku prvo pomoč. V delavnicah se boste naučili zaustavljati krvavitve, oskrbeti zvine, izpahe in zlome ter poskrbeti za bolnika ali poškodovanca do prihoda reševalcev. Masažo srca, umetno dihanje in uporabo defibrilatorja boste izvajali pod vodstvom študentov Visoke zdravstvene šole Celje in reševalca.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12:45.

Učenci naj bodo na zbirnem mestu 10 minut pred pričetkom.