neobvezni izbirni predmeti

PREDMET Razred Oznaka Učitelj Št. sk.
1. Nemščina 4.; 5.; 6. N1N Mateja Turk 2
2. Tehnika 5. NTE Gregor Pančur 2
3. Računalništvo 6. NRA Gregor Pančur 1
4. Šport 4.; 5.; 6. NŠP Uroš Kalar 4