obvezni izbirni predmeti

7. razred

PREDMET Oznaka Učitelj Št. sk.
1. Astronomija – daljnogledi in planeti DIP Jani Čede 1
2. Nemščina 1 NI1 Mateja Turk 1
3. Računalništvo – urejanje besedil UBE Boštjan Štih 2
4. Sodobna priprava hrane SPH Mateja Turk 2
5. Šport za sprostitev ŠSP Uroš Kalar 2

8. razred

PREDMET Oznaka Učitelj Št. sk.
1. Likovno snovanje 2 LS2 Lilijana Jelen 1
2. Nemščina 2 NI2 Mateja Turk 1
3. Obdelava gradiv – les OGL Milica Šteger 1
4. Šport za zdravje ŠZZ Uroš Kalar 2
5. Poskusi v kemiji POK Boštjan Štih 1

9. razred

PREDMET Oznaka Učitelj Št. sk.
1. Izbrani šport – nogomet IŠN Uroš Kalar 1
2. Izbrani šport – odbojka IŠO Uroš Kalar 1
3. Elektronika z robotiko EZR Uroš Kalar 1
4. Nemščina NI3 Mateja Turk 1
5. Računalniška omrežja ROM Boštjan Štih 1
6. Likovno snovanje 3 LS3 Lilijana Jelen 1
7. Retorika RET Petra Galič 1