O nas

Organizacija pODALJŠANEGA BIVANJA

Od – do Vsebina dela v OPB
11.50–12.40 Sprostitev na prostem ali v telovadnici odhod na kosilo
12.40–13.30 Pisanje domačih nalog ali učno delo
13.30–14.10 Pisanje domačih nalog ali učno delo
14.15–15.00 Interesne dejavnosti
15.00–15.50 Ustvarjalno preživljanje prostega časa (tematske delavnice)
15.50–16.30 Sprostitvene dejavnosti (dežurna skupina)

Prav je, da učenec med šolskim letom redno ostaja v podaljšanem bivanju in odhaja domov vsak dan ob isti uri. S tem se učenci navadijo na enakomeren delovni ritem in na redno izpolnjevanje svojih obveznosti, hkrati pa bo lahko delo v podaljšanem bivanju potekalo nemoteno.

Praviloma je minimalni čas, ki bi ga naj učenec preživel v podaljšanem bivanju, do 14.10. Takrat se zaključi prvi sklop dejavnosti, v katerem se učenci sprostijo na prostem ali v telovadnici, odidejo na kosilo in napišejo domače naloge. Po končanem prvem delu odidejo učenci k interesnim dejavnostim ali domov.

Vključitev učencev v podaljšano bivanje je za starše brezplačna. Strošek je samo šolsko kosilo, saj pričakujemo, da bodo imeli vsi učenci v podaljšanem bivanju tudi šolsko kosilo. Popoldanska malica bo za učence brezplačna, organizirana pa bo približno ob 15.15.