O nas

Organizacija pouka

Ura Čas Opombe
0. 7.25–8.10 Dodatni in dopolnilni pouk
8.05–8.15 Prihod učencev v šolo
1. 8.15–9.00
2. 9.05–9.50
9.50–10.10 Malica (20 minut)
3. 10.10–10.55
4. 11.00–11.45
5. 11.50–12.35
6. 12.40–13.25
7. 13.30–14.15 izbirni predmeti; pevski zbor – mpz
8. 14.15–15.00 interesne dejavnosti; učna pomoč – ps
9. 15.00–15.50 podaljšano bivanje
10. 15.50–16.40 konec podaljšanega bivanja

PRAVOČASEN PRIHOD V ŠOLO

Zaradi nemotenega dela na šoli je prav, da učenci prihajajo v šolo PRAVOČASNO – ne prehitro in ne prepozno. Priporočamo, da pridejo približno 10 minut pred začetkom pouka – izjema so seveda učenci »vozači«.

RAZREDNE URE

Vsak petek, 3. šolsko uro, je v urniku razredna ura – izjema je zadnji petek v mesecu, ko učenci končajo s poukom eno uro prej kot ob ostalih petkih. V času razrednih ur, enkrat mesečno, učenci poslušajo radijsko oddajo.