Pisni preizkusi

Razpored pisnih preizkusov za 5. razred

5. a

5. b

5.c

Datum Predmet
12.10.2018 Slovenščina
26.10.2018 Družba
12.11.2018 Matematika
22.11.2018 Glasbena umetnost
26.11.2018 Naravoslovje in tehnika
06.12.2018 Matematika
08.01.2019 Gospodinjstvo
14.01.2019 Slovenščina
16.01.2019 Družba
Datum Predmet
12.10.2018 Slovenščina
26.10.2018 Družba
12.11.2018 Matematika
21.11.2018 Angleščina
22.11.2018 Glasbena umetnost
26.11.2018 Naravoslovje in tehnika
06.12.2018 Matematika
08.01.2019 Gospodinjstvo
14.01.2019 Slovenščina
16.01.2019 Družba
Datum Predmet
16.01.2018 Družba
12.10.2018 Slovenščina
26.10.2018 Družba
12.11.2018 Matematika
19.11.2018 Glasbena umetnost
21.11.2018 Angleščina
26.11.2018 Naravoslovje in tehnika
06.12.2018 Matematika
09.01.2019 Gospodinjstvo
14.01.2019 Slovenščina