poklicno usmerjaNJE

Prehod iz osnovne v srednjo šolo je velik korak za vsakega učenca in zato namenjamo poklicni izbiri učencev 8. in 9. razreda veliko pozornosti. V obliki skupinskih in individualnih razgovorov poskušamo usmerjati učence in jim pomagati pri izbiri najprimernejše srednje šole. Učence in starše seznanjamo z vpisnimi postopki in roki za prijavo ter z vsemi ostalimi pomembnimi informacijami.

SEPTEMBER Obisk Ulice obrti (Obrtni sejem Celje).
OKTOBER Dan dejavnosti (program Kam in kako; informacije o vpisu v SŠ; predstavitev srednjih šol Savinjske regije v popoldanskem času).
NOVEMBER Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva
JANUAR Roditeljski sestanek.
FEBRUAR Informativna dneva.
MAREC Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja – športni oddelek programa Gimnazija; posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti.
APRIL Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2018/19.
MAJ Obveščanje osnovnih šol o morebitnih omejitvah vpisa in spremembah obsega vpisanih mest; javna objava omejitev vpisa (spletna stran).
JUNIJ Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa.
JUNIJ; JULIJ Objava rezultatov 1. kroga; seznanitev.
AVGUST Vpis na SŠ ki še imajo prosta mesta.