PRedmetnik

Razred 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Slovenščina SLO 6 7 7 5 5 5 4 3.5 4.5
Matematika MAT 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Angleščina TJA 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost LUM 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost GUM 2 2 2 1.5 1.5 1 1 1 1
Družba DRU 2 3
Geografija GEO 1 2 1.5 2
Zgodovina ZGO 1 2 2 2
Domov. in drž. kultura in etika DKE 1 1
Spoznavanje okolja SPO 3 3 3
Fizika FIZ 2 2
Kemija KEM 2 2
Biologija BIO 1.5 2
Naravoslovje NAR 2 3
Naravoslovje in tehnika NIT 3 3
Tehnika in tehnologija TIT 2 1 1
Gospodinjstvo GOS 1 1.5
Šport ŠPO 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmeti 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2*
Oddelčna skupnost OSU 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Pomoč otrokom s PP PUT 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Dopolnilni in dodatni pouk DOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti IND 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Število predmetov 6 6 6 8 9 11 15 16 14
Število ur tedensko 22 23 24 24 26 26 31.5 32 30
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 33