Prireditve

Datum Vrsta prireditve Vodja
3. 9. 2018 1. šolski dan J. Berk
3. 9. 2018 1. šolski dan za učence 1. r. L. Ulaga
26. 10. 2018 Komemoracija za dan mrtvih S. Mesojedec
29. 11. 2018 Sprejem učencev 1. r. v ŠSU L. Mikic Šega; L. Breznik
17. 12. 2018 Bodi Idol Hudinje M. Hrastnik
19. 12. 2018 Novoletna prireditev P. Galič
21. 12. 2018 Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti L. Breznik
7. 2. 2019 Slovenski kulturni praznik (igra) O. Kožel; M. Hrastnik
5. 3. 2019 Pust (PS) M. Turk
marec 2019 Razredne prireditve “Pomlad na Hudinji” razredničarke od 1. do 5. r.
3. 4. 2019 Srečanje mladih raziskovalcev J. Berk
10. 5. 2019 Evropska vas (MOC) P. Oset
24. 5. 2019 Svetovni dan knjige (Zaključek Bralne značke) RS: M. Flis; PS: O. Kožel
4. 6. 2019 Glasbeni večer in koncert P. Oset
7. 6. 2019 Dan šole (predaja ključa) J. Berk
10. 6. 2019 Sprejem bodočih učencev 1. r. T. Rojc
13. 6. 2019 Valeta O. Kožel
20. 6. 2019 Podelitev spričeval učencem 1. r. L. Mikic Šega
24. 6. 2019 Zaključna prireditev in prireditev ob dnevu državnosti RS: M. Kmecl; PS: K. Hrastnik

Prireditve izven šole:

  1. MEDGENERACIJSKO SREČANJE (MČ Hudinja); mentor: Peter OSET,
  2. CELJE – PRAVLJIČNO MESTO (OŠ Hudinja – MO Celje); mentorica: Simona MESOJEDEC,
  3. PRIREDITEV ZA UPOKOJENCE (OŠ Hudinja – Dom ob Savinji); mentor: Peter OSET.