projekti

Šolski projekti

občinski in državni projekti

Projekt Koordinator
1. Božično-novoletni bazar Zorko Maruša
2. Bralna značka Kožel Olga
3. Ciciban planinec in Mladi planinec Mikic Šega Lidija
4. Ekošola (delovne akcije) Breznik Lea
5. Ekskurzija v Nemčijo Turk Mateja
6. Elektronska oglasna deska Pančur Gregor
7. Knjiga me(ne) briga Kožel Olga
8. Koordinacija tekmovanj iz znanja Iršič Eva
9. Likovna umetnost v šolskem parku Magdalena Klarer
10. Sobotna šola za nadarjene Čede J.; Jelen L.; Kalar U.
11. Šola lepega vedenja Šarman Sandi
12. Šolska fotokronika Kalar Uroš
13. Šolska kronika Galič Petra
14. Šolska spletna stran Štih Boštjan
15. Šolski radio Hudinjček Hrastnik Mateja
16. Šolsko glasilo Hudinjček Galič Petra; Kalar Uroš
17. Tematske razredne ure Žgajner Tea
18. Zlata knjiga OŠ Hudinja Zorko Maruša
19. Umetnik meseca Jelen Lilijana
20. Varno s soncem Brešan Tanja
Projekt Koordinator
1. Celje; pravljično mesto Mesojedec Simona
2. Evropska vas Galič Petra
3. Jumbo plakat Jelen Lilijana
4. First Lego League Kalar Uroš
5. Novoletni lampijoni Jelen Lilijana
6. Krpan Breznik Lea
7. Raziskovalna dejavnost Štih Boštjan; Berk Jože
8. Shema šolskega sadja Škorjanc Gril Andreja
9. Sodelovanje z MČ Hudinja Hrastnik Koštomaj Karmen
10. Šolski parlament Breznik Lea
11. Športno-vzgojni kartoni Braček Tatjana
12. Teden vseživljenjskega učenja Žgajner Tea
13. Ulični festival Celje Kožel Olga
14. Uporaba šolske telovadnice Kalar Uroš
15. Zbiralna akcija papirja Heiligstein Darja
16. Zlati sonček Jeran Darja
17. Zdrava šola Ulaga Lidija