raziskovalno delo

V tem šolskem letu bo na šoli raziskovalna dejavnost ponovno zelo bogata, tako po obsegu kot po vsebini. Učencem bo pri raziskovalnem delu pomagalo 20 mentorjev. Učenci se dogovorijo o sodelovanju s posameznimi mentorji glede na področje, ki jih zanima.

Raziskovalne naloge s področja tehnike, naravoslovja in likovne umetnosti lahko vključujejo praktični izdelek učencev.

Mentorji
1. Farčnik Urška (1. naloga)
2. Farčnik Urška (2. naloga)
3. Hrastnik Mateja
4. Iršič Eva
5. Jakop Patricija
6. Jeran Darja
7. Kalar Uroš
8. Klarer Magdalena
9. Kmecl Maja
10. Mesojedec Simona
11. Pančur Gregor
12. Podgoršek Sanja
13. Šarman Sandi
14. Škorjanc Gril Andreja
15. Štih Boštjan (1. naloga)
16. Štih Boštjan (2. naloga)
17. Turk Mateja
18. Ulaga Lidija
19. Voršič Lidija
20. Žgajner Tea
Področja (državno srečanje)
·          astronomija in fizika
·          biologija
·          ekologija z varstvom okolja
·          etnologija
·          matematika in logika
·          kemija in kemijska tehnologija
·          psihologija in pedagogika
·          ekonomija in turizem
·          geografija in geologija
·          slovenski jezik in književnost
·          sociologija
·          zgodovina in umetnostna zgodovina
·          interdisciplinarna področja
·          druga področja
·          elektrotehnika; elektronika in robotika
·          računalništvo in telekomunikacije
·          tehnika in tehnologija
·         aplikativni inovacijski predlogi in projekti

Rokovnik raziskovalnega dela

Termin Dejavnost
september uvodni sestanek mentorjev (navodila za izdelavo; rokovnik …)
november uvajanje učencev v raziskovalno delo
november predprijava raziskovalne naloge (z naslovom naloge)
februar končna prijava nalog na Mestno občino Celje
marec izdelana naloga v 3 izvodih
marec javni zagovor nalog na šoli
april zagovor nalog na občinskem srečanju (OŠ HUDINJA)
maj zagovor nalog na državnem srečanju